Intersections in Literature and Science

Mae Intersections in Literature and Science yn cynhyrchu ysgolheictod arloesol yn y maes eang o astudiaeth academaidd a adnabyddir fel llenyddiaeth a gwyddoniaeth. Mae’n archwilio’r cyfraniad pwysig a pharhaus a wneir ar y cyd gan awduron a gwyddonwyr tuag at ddeall ein byd, trwy ymchwilio i ryng-gysylltiadau hanesyddol, o’r unfed ganrif ar bymtheg hyd heddiw, rhwng llenyddiaeth ddychmygus a darganfyddiadau ac arloesedd gwyddonol a thechnolegol. Mae’r llyfrau yn y gyfres yn datgelu’r cysylltiad agos oedd yn bodoli, ac sy’n dal i fodoli, rhwng llenyddiaeth a gwyddoniaeth yn ogystal â thynnu ein sylw at eu swyddogaethau hollbwysig o ran llunio bydoedd cymdeithasol a diwylliannol y gorffennol a’r presennol, a hunaniaethau unigol a chenedlaethol.

Golygyddion y Gyfres: Yr Athro Ruth Robbins, Prifysgol Leeds Beckett, a’r Athro Susan Watkins, Prifysgol Leeds Beckett.

Hoffech chi ysgrifennu ar gyfer y gyfres hon? Cysylltwch â Chris Richards, Cynorthwydd Comisiynu a Golygyddol GPC, gyda’ch cais, gan gynnwys crynodeb fer o’r gwaith arfaethedig: chris.richards@press.wales.ac.uk. I ddarllen mwy am y wybodaeth rydym ei angen wrth wneud cynnig am lyfr, gweler ein tudalen ‘Cyhoeddi gyda GPC’.