Iolo Morganwg and the Romantic Tradition in Wales

Mae’r gyfres hon yn trafod ac yn ailystyried bywyd, gwaith a syniadaeth Iolo Morganwg (Edward Williams, 1747–1826), y ffigwr mwyaf hynod yn hanes diwylliannol Cymru.

Golygydd Cyffredinol: Yr Athro Geraint H. Jenkins, cyn-Gyfarwyddwr y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd.

Hoffech chi ysgrifennu ar gyfer y gyfres hon? Cysylltwch â Chris Richards, Cynorthwydd Comisiynu a Golygyddol GPC, gyda’ch cais, gan gynnwys crynodeb fer o’r gwaith arfaethedig: chris.richards@press.wales.ac.uk. I ddarllen mwy am y wybodaeth rydym ei angen wrth wneud cynnig am lyfr, gweler ein tudalen ‘Cyhoeddi gyda GPC’.