Medieval Animals

Mae’r gyfres hon yn archwilio effaith hanesyddol a diwylliannol anifeiliaid yn y canol oesoedd, â’r nod o ddatblygu dealltwriaeth newydd, dadansoddi tensiynau diwylliannol, cymdeithasol a diwinyddol, a datgelu eu hadleisiau rhyfeddol yn y byd cyfoes. Mae teitlau’r gyfres yn trafod syniadau am anifeiliaid yn Ewrop ganoloesol, o’r bumed hyd yr unfed ganrif ar bymtheg – roedd syniadau canoloesol am anifeiliaid yn manteisio ar dreftadaeth glasurol gyfoethog, a pharhaodd rhai agweddau at anifeiliaid y gallem ni eu hystyried fel rhai a nodweddai’r Oesoedd Canol hyd at Gyfnod yr Ymoleuo, a hyd yn oed y presennol.

Golygyddion y Gyfres: Dr Diane Heath, Prifysgol Canterbury Christ Church Dr Victoria Blud, Prifysgol Caerefrog

Hoffech chi ysgrifennu ar gyfer y gyfres hon? Cysylltwch â Chris Richards, Cynorthwydd Comisiynu a Golygyddol GPC, gyda’ch cais, gan gynnwys crynodeb fer o’r gwaith arfaethedig: chris.richards@press.wales.ac.uk. I ddarllen mwy am y wybodaeth rydym ei angen wrth wneud cynnig am lyfr, gweler ein tudalen ‘Cyhoeddi gyda GPC’.