Diwylliant Gweledol Cymru

Mae Diwylliant Gweledol Cymru yn seiliedig ar waith ymchwil arloesol a wnaed yng Nghanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Hon yw’r gyfres gyntaf o’i math i archwilio datblygiad delweddau a’r broses o greu delweddau yng nghyd-destun ehangach datblygiad cymdeithasol, economaidd a gwleidyddol cenedl Cymru, o’r cyfnod Cristnogol Celtaidd tan oddeutu 1960.

Golygydd y Gyfres: Yr Athro Geraint H. Jenkins, cyn-Gyfarwyddwr y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd.

Hoffech chi ysgrifennu ar gyfer y gyfres hon? Cysylltwch â Llion Wigley, Golygydd Comisiynu – Iaith Gymraeg a Phynciau Cymreig yn GPC, gyda’ch cais, gan gynnwys crynodeb fer o’r gwaith arfaethedig: llion.wigley@press.wales.ac.uk. I ddarllen mwy am y wybodaeth rydym ei angen wrth wneud cynnig am lyfr, gweler ein tudalen ‘Cyhoeddi gyda GPC’.