French and Francophone Studies

Mae French and Francophone Studies yn amlygu patrymau ymchwil newidiol mewn astudiaethau Ffrengig a gwledydd Ffrangeg eu hiaith, yn ail-werthuso dulliau traddodiadol o gynrychioli hunaniaethau Ffrengig a gwledydd Ffrangeg eu hiaith, ac yn annog amrywiaeth o syniadau a safbwyntiau ar draws amrywiaeth eang o ddisgyblaethau. Mae’r pwyslais trwy gydol y gyfres ar y ffyrdd y mae cymunedau Ffrengig a Ffrangeg eu hiaith ledled y byd yn esblygu yn yr unfed ganrif ar hugain.

Golygyddion y Gyfres: Yr Athro Claire Gorrara, Prifysgol Caerdydd ac Athro Hanna Diamond, Prifysgol Caerdydd

Hoffech chi ysgrifennu ar gyfer y gyfres hon? Cysylltwch â Chris Richards, Cynorthwydd Comiysiynu a Golygyddol yn GPC ar gyfer Holiadur Cais. Rydym yn edrych ymlaen at glywed gennych.

-
+

Gostyngiad Astudiaethau Canoloesol

Mynnwch hyd at 70% oddi ar ein cyhoeddiadau Astudiaethau Canoloesol! Yn syml iawn, pwyswch y botwm 'Gostyngiad' er mwyn pori trwy'r holl lyfrau sy'n rhan o'r cynnig arbennig hwn.