UWP

Gender Studies In Wales

Cyfres yw hon sy’n archwilio nodweddion ac effeithiau rhywedd yng Nghymru, ei effaith ar fywydau’r gorffennol ynghyd â’r modd y llywia brofiadau’r oes sydd ohoni.

Golygyddion y Gyfres: Dr Dawn Mannay, Prifysgol Caerdydd; Dr Rhiannon Marks, Prifysgol Caerdydd; Athro Diana Wallace, Prifysgol De Cymru; Dr Stephanie Ward, Prifysgol Caerdydd; Dr Sian Rhiannon Williams, Prifysgol Metropolitan Caerdydd.

Hoffech chi ysgrifennu ar gyfer y gyfres hon? Cysylltwch â Chris Richards, Cynorthwydd Comiysiynu a Golygyddol yn GPC ar gyfer Holiadur Cais. Rydym yn edrych ymlaen at glywed gennych.