New Approaches to Celtic Religion and Mythology

Mae New Approaches to Celtic Religion and Mythology yn llenwi bwlch yn y llenyddiaeth sy’n bodoli gyda llyfrau ysgolheigaidd, awdurdodol ond hygyrch ar Grefydd a Mytholeg Geltaidd, trwy gynnig fforwm ar gyfer y gwaith ymchwil diweddar gorau ar y pwnc. Bydd y cyfrolau’n canolbwyntio ar ddiwylliant crefyddol cynnar Ewrop Geltaidd, pwnc sydd o bwysigrwydd mawr i hanes Ewrop, ac yn ystyried i ba graddau y mae llenyddiaeth Gristnogol yn ein galluogi i ail-lunio’r byd cyn-Cristnogol, sy’n parhau yn un o’r pynciau mwyaf dadleuol ym maes Astudiaethau Celtaidd yn yr unfed ganrif ar hugain.

Golygydd y Gyfres: Dr Jonathan Wooding, Athro Astudiaethau Celtaidd ym Mhrifysgol Sydney, Awstralia.

Hoffech chi ysgrifennu ar gyfer y gyfres hon? Cysylltwch â Chris Richards, Cynorthwydd Comiysiynu a Golygyddol yn GPC ar gyfer Holiadur Cais. Rydym yn edrych ymlaen at glywed gennych.

Hoffech chi ysgrifennu ar gyfer y gyfres hon? Cysylltwch â Chris Richards, Cynorthwydd Comisiynu a Golygyddol GPC, gyda’ch cais, gan gynnwys crynodeb fer o’r gwaith arfaethedig: chris.richards@press.wales.ac.uk. I ddarllen mwy am y wybodaeth rydym ei angen wrth wneud cynnig am lyfr, gweler ein tudalen ‘Cyhoeddi gyda GPC’.