UWP

Political Philosophy Now

Mae Political Philosophy Now yn archwilio damcaniaethau cyfoes a hanesyddol ym maes athroniaeth wleidyddol er mwyn ystyried pa mor berthnasol ydynt i drafodaethau cyfredol ynglŷn ag amrywiaeth o bynciau a safbwyntiau o draddodiadau amrywiol, sy’n cynnwys trafodaethau ar athroniaeth wleidyddol yn Ewrop a’r Byd Newydd.

Golygydd y Gyfres: Yr Athro Howard Williams, Prifysgol Aberystwyth.

Hoffech chi ysgrifennu ar gyfer y gyfres hon? Cysylltwch â Chris Richards, Cynorthwydd Comiysiynu a Golygyddol yn GPC ar gyfer Holiadur Cais. Rydym yn edrych ymlaen at glywed gennych.