Religion and Culture in the Middle Ages

Mae Religion and Culture in the Middle Ages yn archwilio’r cysylltiad rhwng crefydd a diwylliant yr Oesoedd Canol trwy ganolbwyntio ar astudiaethau sy’n mynd i’r afael â gwaith a wnaeth gyfraniad arwyddocaol at lywio’r diwylliant canoloesol, ond gan edrych hefyd ar waith sydd wedi derbyn fawr ddim sylw gan ysgolheigion yr oesoedd canol hyd yn hyn. Mae’r gyfres yn annog ymdriniaeth ryngddisgyblaethol ac yn ymchwilio i’r Oesoedd Canol yn Ewrop rhwng oddeutu 500 a 1500, gan adlewyrchu amrywiaeth y cyfnod diwylliannol hwn trwy archwilio amrywiaeth eang o themâu megis diwinyddiaeth, hanes, athroniaeth a llenyddiaeth.

Golygyddion y Gyfres: Yr Athro Diane Watt, Prifysgol Surrey, a’r Athro Denis Renevey, Prifysgol Lausanne.

Hoffech chi ysgrifennu ar gyfer y gyfres hon? Cysylltwch â Chris Richards, Cynorthwydd Comiysiynu a Golygyddol yn GPC ar gyfer Holiadur Cais. Rydym yn edrych ymlaen at glywed gennych.

-
+

Gostyngiad Gŵyl Ddewi

Eleni, er mwyn nodi dydd gŵyl ein mabsant, dyma gasglu rhai o’r llyfrau sy’n dathlu holl rinweddau Cymru a Chymreictod a chynnig 30% o ostyngiad tan ddiwedd y mis! Yn syml, pwyswch ar y botwm 'Gostyngiad' er mwyn cael eich tywys at ein tudalen gostyngiad arbennig.