Studies in Visual Culture

Mae Studies in Visual Cultureyn darparu fforwm ar gyfer cynnal ymchwiliadau arloesol i gynnyrch gweledol-ddiwylliannol yn ei gyd-destunau cymdeithasol, hanesyddol a diwylliannol, gan roi pwyslais arbennig ar y cyfnewidiadau, y trafodion a’r dadleoliadau sy’n cysylltu Ewrop â chyd-destunau byd-eang ar draws y maes gweledol-ddiwylliannol. Nod y gyfres yw hybu ymgysylltiad beirniadol â chyfryngau gweledol fel lluniadau ideolegol a diwylliannol yn ogystal ag esthetig, trwy archwilio amrywiaeth o bynciau gan gynnwys hanes diwylliannol, cynhyrchion a beirniadaeth lenyddol, athroniaeth, rhyw a rhywioldeb, newyddiaduraeth ac astudiaethau’r cyfryngau, astudiaethau mudiad a mudoledd, gwyddorau cymdeithasol a gwleidyddiaeth.

Golygyddion y Gyfres: Yr Athro Margaret Topping, Prifysgol Queen’s, Belfast; Dr Rachael Langford, Prifysgol Caerdydd; Dr Giuliana Pieri, Royal Holloway, Prifysgol Llundain.

Hoffech chi ysgrifennu ar gyfer y gyfres hon? Cysylltwch â Chris Richards, Cynorthwydd Comisiynu a Golygyddol GPC, gyda’ch cais, gan gynnwys crynodeb fer o’r gwaith arfaethedig: chris.richards@press.wales.ac.uk. I ddarllen mwy am y wybodaeth rydym ei angen wrth wneud cynnig am lyfr, gweler ein tudalen ‘Cyhoeddi gyda GPC’.