UWP

Writing Wales in English

Cyfres yw hon o ymdriniaethau beirniadol ar lenyddiaeth Saesneg o Gymru, sy’n amlinellu ei chyfoeth ynghyd â natur y lleisiau amrywiol sy’n codi o’r corff helaeth hwn o waith.

Golygyddion y Gyfres: Yr Athro Daniel G. Williams a Dr Kirsti Bohata, Prifysgol Abertawe.

Hoffech chi ysgrifennu ar gyfer y gyfres hon? Cysylltwch â Chris Richards, Cynorthwydd Comiysiynu a Golygyddol yn GPC ar gyfer Holiadur Cais. Rydym yn edrych ymlaen at glywed gennych.