UWP

Y Meddwl a’r Dychymyg Cymreig

Mae’r gyfres hon yn archwilio’r themâu mewn llenyddiaeth Gymraeg ac yn ymdrin â’r tirlun diwylliannol Cymreig ar hyd yr oesoedd, gan ddadansoddi natur y meddwl a’r dychymyg Cymreig mewn gwahanol gyd-destunau.

Golygydd y gyfres: Gerwyn Wiliams

Hoffech chi ysgrifennu ar gyfer y gyfres hon? Cysylltwch â Llion Wigley, Golygydd Comisiynu – Iaith Gymraeg a Phynciau Cymreig yn GPC ar gyfer Holiadur Cais. Rydym yn edrych ymlaen at glywed gennych.