Manylion Awdur

A. O. H. Jarman

Cyflwyno'r Awdur

A.O.H. Jarman was a Welsh scholar and Professor of Welsh at University College, Cardiff until his retirement in 1979.

Cyhoeddiad(au) (Awdur)

Cyhoeddiad(au) (gol.)

-
+

SÊL SYDYN

Manteisiwch ar 50% o ostyngiad ar nifer o'n llyfrau tan y 21ain o Fawrth!