Manylion Awdur

Eldra Jarman

Cyflwyno'r Awdur

Eldra Jarman is a descendant of Abram Wood. She is a great-granddaughter of John Roberts of Newtown and inherited the family gift for harp-playing.

-
+

SÊL SYDYN

Manteisiwch ar 50% o ostyngiad ar nifer o'n llyfrau tan y 21ain o Fawrth!