Manylion Awdur

Gwennan Higham

Cyflwyno'r Awdur

Mae Gwennan Higham yn Uwch-ddarlithydd yn Adran y Gymraeg, Prifysgol Abertawe. Mae’n ymchwilydd ym maes mewnfudwyr rhyngwladol yn dysgu Cymraeg, ac mae ei gwaith yn rhoi ystyriaeth lawn i’r goblygiadau y gall hyn ei gael ar ddiffinio amlddiwylliannedd a dinasyddiaeth Gymreig.

Cyhoeddiad(au) (gol.)