'A Glorious Work in the World'

Welsh Methodism and the International Evangelical Revival, 1735-1750

Awdur(on) David Jones

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Welsh Interest

Cyfres: Studies in Welsh History

  • Tachwedd 2004 · 256 tudalen ·220x138mm

  • · Clawr Caled - 9780708318706

Am y llyfr

Dadansoddiad newydd o Fethodistiaeth Gymreig, yn arbennig gyfraniad y diwygwyr Cymreig yng nghyd-destun y diwygiad rhyngwladol efengylaidd, 1735-50, a dylanwad y diwygiad ehangach ar ddatblygiad Methodistiaeth yng Nghymru. 1 llun du-a-gwyn.

Dyfyniadau

'The book contains a wealth of information and valuable insights.' The Banner of Truth '...this magnificent volume...amply demonstrates the vigour and confidence of Welsh history in its maturity.' Planet 'Dr Jones has mastered both the complexities of the sources and the historiography to present us with a revised picture of the critical fifteen years ...' The United Reformed Church History Society Journal

Cyflwyno'r Awdur(on)

Mae'r Dr David Ceri Jones yn Ddarlithydd mewn Hanes ym Mhrifysgol Aberystwyth, ac yn ordinand yn yr Eglwys yng Nghymru. Derbyniodd y Dr Boyd Stanley Schlenther ei PhD o Brifysgol Caeredin ac roedd yn Ddarllenydd mewn Hanes tan ei ymddeoliad. Dr Eryn Mant White yn Uwch Ddarlithydd mewn Hanes Cymru ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Darllen mwy