Cardiganshire and the Cardi, c.1760-c.2000

Locating a Place and its People

Awdur(on) Mike Benbough-Jackson

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Welsh Interest, History

Cyfres: Studies in Welsh History

  • Mehefin 2011 · 320 tudalen ·216x138mm

  • · Clawr Meddal - 9780708323946

Am y llyfr

Mae'r gyfrol hon yn edrych ar sir Geredigion a'i phobol (y Cardis) ers canol y ddeunawfed ganrif. Y mae'r darlun wedi newid yn ddramatig gyda threigl y blynyddoedd, ac mae'r llyfr hwn yn astudio'r newidiadau hynny er mwyn cynnig darlun cyflawn o'r ardal arbennig hon o Gymru a'i thrigolion.

Cyflwyno'r Awdur(on)

-
+

Manteisiwch ar 50% o ostyngiad ar nifer o'n llyfrau tan 29 Chwefror!