Exodus from Cardiganshire

Rural-Urban Migration in Victorian Britain

Awdur(on) Kathryn Cooper

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Welsh Interest, History

Cyfres: Studies in Welsh History

  • Mehefin 2011 · 249 tudalen ·216x138mm

  • · Clawr Meddal - 9780708323991
  • · eLyfr - pdf - 9780708324103
  • · eLyfr - epub - 9781783164677

Am y llyfr

A oedd yr ymfudo mawr o Geredigion yn oes Fictoria yn ddihangfa o dlodi gwledig? Mae'r gyfrol hon yn edrych ar raddfa ac amseriad yr ymfudo o'r sir, ac yn cymharu hynny â'r sefyllfa economaidd a chymdeithasol heddiw.

Dyfyniadau

"The rural exodus had a dramatic effect on the identity of Wales. This excellent book is a pioneering study of migration from the countryside, and is essential reading for anyone concerned with rural de-population and modern Welsh history."--K. D. M.Snell, University of Leicester

--K. D. M. Snell

Cynnwys

Introduction Chapter One Nineteenth-century Cardiganshire: its economy and society Chapter Two The role of the lead mining industry Chapter Three The decision to move Chapter Four Rural out-migration trends: the census evidence Chapter Five The move to south Wales Chapter Six The lure of London Chapter Seven The move to Liverpool and the north-west Chapter Eight Emigration Chapter Nine Conclusion

Cyflwyno'r Awdur(on)