Language and Governance

Awdur(on) Colin H. Williams

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Language and Linguistics

Cyfres: Politics and Society in Wales

  • October 2007 · 320 tudalen ·234x156mm

  • · Paperback - 9780708321126

Am y llyfr

Llyfr sy'n ystyried y berthynas rhwng iaith a'r drefn lywodraethol yn Ewrop a Chanada, yn ymdrin â dadleuon damcaniaethol, newidiadau cyfansoddiadol, tueddiadau gwleidyddol a mentrau iaith. Mae'r gyfrol yn gyfuniad o archwilio academaidd a gwybodaeth uniongyrchol o gymhlethdodau hyrwyddo ieithoedd lleiafrifol yng Nghanada a rhannau o'r Undeb Ewropeaidd (UE).

Cyflwyno'r Awdur(on)

Awdur(on): Colin H. Williams

Colin Williams is a Research Professor and Director of the Language, Policy and Planning Research Unit at the School of Welsh, Cardiff University.

Darllen mwy