Language and Governance

Awdur(on): Avery Goldman

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Iaith ac Ieithyddiaeth

Cyfres: Politics and Society in Wales

  • Hydref 2007 · 320tudalen · 234x156mm

  • ·Clawr Meddal - 9780708321126

Am y llyfr

Llyfr sy'n ystyried y berthynas rhwng iaith a'r drefn lywodraethol yn Ewrop a Chanada, yn ymdrin â dadleuon damcaniaethol, newidiadau cyfansoddiadol, tueddiadau gwleidyddol a mentrau iaith. Mae'r gyfrol yn gyfuniad o archwilio academaidd a gwybodaeth uniongyrchol o gymhlethdodau hyrwyddo ieithoedd lleiafrifol yng Nghanada a rhannau o'r Undeb Ewropeaidd (UE).

Cyflwyno'r Awdur(on)

Avery Goldman

Mae Colin Williams yn Athro Ymchwil ac ef yw Cyfarwyddwr yr Uned Ymchwil Iaith, Polisi a Chynllunio yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd.

Darllen mwy