Placing the Nation

Aberystwyth and the Reproduction of Welsh Nationalism

Awdur(on) Rhys Jones,Carwyn Fowler

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Welsh Interest, History

Cyfres: Politics and Society in Wales

  • Chwefror 2008 · 224 tudalen ·234x156mm

  • · Clawr Meddal - 9780708321379

Am y llyfr

Y mae'r gyfrol hon yn astudio'r berthynas wleidyddol rhwng lleoliad arbennig a thwf cenedlaetholdeb. Canolbwyntir ar arwyddocâd Aberystwyth i dwf cenedlaetholdeb Cymreig rhwng yr 1960au a dechrau'r unfed ganrif ar hugain.

Cyflwyno'r Awdur(on)

Darllen mwy

Darllen mwy