Political Power in Medieval Gwynedd

Governance and the Welsh Princes

Awdur(on) David Stephenson

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Welsh Interest, History

Cyfres: Studies in Welsh History

  • Mawrth 2014 · 320 tudalen ·216x138mm

  • · Clawr Meddal - 9781783160044

Am y llyfr

Ers ei chyhoeddi’n wreiddiol dan y teitl The Governance of Gwynedd ym 1984, dyma argraffiad newydd o’r gyfrol hon mewn ymateb i’r diddordeb parhaus yn nhywysogion Gwynedd yr Oesoedd Canol. Mae’r gyfrol yn astudiaeth o lywodraethiant Gwynedd yn ystod y 13eg ganrif, gan fanylu ar gyfnod Llywelyn Fawr (rhwng 1194–1240) a Llywelyn ein Llyw Olaf (rhwng 1243–82).

Cynnwys

Part 1 The Structure of Governance I THE PRINCE AND HIS COUNCIL II OFFICIALS OF THE PRINCE'S CURIA III THE PRINCE'S CLERKS IV LOCAL OFFICIALS CONCLUSION Part 2 The Prince's Dues INTRODUCTION: THE PROBLEM OF QUANTIFICATION V DEMESNE EXPLOITATION VI RENDERS AND DUES CONCLUSION Part 3 The Personnel of Administration VII RECRUITMENT AND REWARDS Part 4 The Problems of Political Control VIII THE PRINCES AND THE LORDS OF THE PRINCELY HOUSE IX PRINCES, BISHOPS AND ABBOTS X THE STATE AND KINSHIP GROUPS

Cyflwyno'r Awdur(on)

Awdur(on): David Stephenson

Mae David Stephenson yn Gymrawd Ymchwil er Anrhydedd yn Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac Archaeoleg, Prifysgol Bangor. Mae ei gyhoeddiadau diweddar yn cynnwys cyfraniadau at Wales and the Welsh in the Middle Ages (2012) a Monastic Wales: New Approaches (2013).

Darllen mwy

-
+

Manteisiwch ar 50% o ostyngiad ar nifer o'n llyfrau tan 29 Chwefror!