The North Wales Quarrymen, 1874-1922

Awdur(on): R. Merfyn Jones

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Diddordeb Cymru

Cyfres: Studies in Welsh History

  • Chwefror 2015 · 392tudalen · 216x138mm

  • ·Clawr Meddal - 9781783161751

Am y llyfr

O’r ddeunawfed ganrif hyd ei dranc yn yr ugeinfed ganrif i bob pwrpas, roedd y diwydiant llechi’n gwbl ganolog i economi, diwylliant a chymdeithas Eryri. Bu’r diwydiant nid yn unig yn gyfrifol am gerflunio tirwedd, ond hefyd am greu cymunedau unigryw Cymraeg eu hiaith sy’n gadarnleoedd i’r Gymraeg o hyd. Hanes y cymunedau hyn sydd yma, yr undeb llafur a grëwyd ganddynt a’u brwydrau enbyd i sefydlu eu hawliau.

Cynnwys

Part 1: The Roots of Conflict
1.The Slate Industry and Gwynedd Society
2.The Quarrymen
3.Beliefs and Attitudes
4.The Quarry
5.The Union, 1874-1900
Part 2: The Conflict
6.Dinorwg and Llechwedd
7.The First Penrhyn Lock-out
8.The Penrhyn Lock-out 1900-1903
9.Repercussions
Part 3: Aftermath
10.The Union, 1900-1922
11.‘Politics Obtain Here’

Cyflwyno'r Awdur(on)

R. Merfyn Jones

Roedd R. Merfyn Jones yn Athro mewn Hanes Cymru ac Is-Ganghellor ym Mhrifysgol Bangor.

Darllen mwy