Architecture of Wales

Mewn cydweithrediad â Chymdeithas Frenhinol Penseiri Cymru, mae Gwasg Prifysgol Cymru’n cyflwyno cyfres o lyfrau’n trafod pensaernïaeth Cymru. O ystyried delwedd gonfensiynol Cymru fel gwlad y gân a cherdd, hawdd yw anghofio am bensaernïaeth a’r celfyddydau gweledol. Mewn gwirionedd, mae gan Gymru dreftadaeth adeiledig gyfoethog, o’r oesoedd canol i’r cyfnod modern. Mae ei chymeriad pensaernïol yn wahanol iawn i genhedloedd eraill Ynysoedd Prydain, a’r arbenigrwydd hwn sy’n haeddu cael ei ddathlu. Cymharol ychydig sydd wedi’i gyhoeddi am dreftadaeth bensaernïol ein cenedl, er gwaethaf y ffaith fod adeiladau a lleoedd wedi’u creu yng Nghymru y gellir eu cymharu ag enghreifftiau cyfoes mewn mannau eraill, a luniwyd gan benseiri oedd yn rhan o’r un ceryntau a thrafodaethau diwylliannol.

Golygydd cyffredinol: Mary Wrenn, RSAW. Golygyddion y Gyfres: Bella Kerr, David Thomas

Hoffech chi ysgrifennu ar gyfer y gyfres hon? Cysylltwch â Chris Richards, Cynorthwydd Comisiynu a Golygyddol GPC, gyda’ch cais, gan gynnwys crynodeb fer o’r gwaith arfaethedig: chris.richards@press.wales.ac.uk. I ddarllen mwy am y wybodaeth rydym ei angen wrth wneud cynnig am lyfr, gweler ein tudalen ‘Cyhoeddi gyda GPC’.