New Century Chaucer

Gwaith Geoffrey Chaucer yw’r testunau o’r Oesoedd Canol sy’n parhau i gael eu hastudio’n helaethach nag unrhyw ddeunydd arall o’r cyfnod; yn wir, Chaucer yw’r unig awdur o’r Oesoedd Canol y mae llawer o fyfyrwyr llenyddiaeth yn ei ddarllen yn aml. Mae’r gyfres hon yw llenwi bwlch yn y farchnad ar gyfer astudiaethau ac argraffiadau o waith Chaucer sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr, gan gyfuno ysgolheictod newydd â thestunau hygyrch ac argraffiadau a chyfieithiadau pwrpasol. Ategir hyn gan astudiaethau difyr yn cyflwyno’r syniadau ymchwil diweddaraf. Fe’i bwriedir ar gyfer myfyrwyr ac ysgolheigion yr unfed ganrif ar hugain y mae eu hyfforddiant a’u diddordebau ymchwil wedi cael eu llywio gan gyfryngau newydd, astudiaethau rhyngddisgyblaethol a chwricwlwm eang.

Golygydd y Gyfres: Yr Athro Helen Fulton, Prifysgol Efrog.

Hoffech chi ysgrifennu ar gyfer y gyfres hon? Cysylltwch â Chris Richards, Cynorthwydd Comisiynu a Golygyddol GPC, gyda’ch cais, gan gynnwys crynodeb fer o’r gwaith arfaethedig: chris.richards@press.wales.ac.uk. I ddarllen mwy am y wybodaeth rydym ei angen wrth wneud cynnig am lyfr, gweler ein tudalen ‘Cyhoeddi gyda GPC’.