‘Y Blaid Ffasgaidd yng Nghymru’

Plaid Cymru a'r Cyhuddiad o Ffasgaeth

Awdur(on): Richard Wyn Jones

Iaith: Cymraeg

Cyfres: Safbwyntiau

  • Gorffennaf 2013 · 126tudalen · 216x138mm

  • ·Clawr Meddal - 9780708326503
  • · eLyfr - epub - 9781783161065
  • · eLyfr - mobi - 9781783161072
  • · eLyfr - pdf - 9780708326565

Am y llyfr

Ers degawdau clywyd cyhuddiadau cyson o du Cymry uchel eu parch fod cenedlaetholwyr Cymreig wedi cydymdeimlo â Ffasgaeth yn ystod dyddiau duon y 1930au a’r Ail Ryfel Byd – cyhuddiad a fyddai’n pardduo enw unrhyw elyn gwleidyddol. Yn y gyfrol arloesol hon, mae sylwebydd gwleidyddol amlycaf Cymru yn pwyso a mesur gwirionedd y cyhuddiadau. Yn ogystal â bwrw goleuni newydd ar agweddau Plaid Cymru a’i harweinwyr yn ystod y cyfnod hanesyddol dan sylw, mae’r llyfr yn cyflwyno trafodaeth heriol ar natur diwylliant gwleidyddol y Gymru gyfoes.

Dyfyniadau

"Campwaith o gyfrol sy'n claddu am byth un o gelwyddau mwyaf dinistriol y ddisgwrs wleidyddol Gymreig" Adam Price, cyn aelod Plaid Cymru, ymgynhorwr i Leanne Wood "Dehongliad treiddgar a thrylwyr mewn arddull afaelgar a chyhyrog o destun sydd wedi corddi a chythruddo gwleidydiaeth Cymru am ddegawdau" Guto Harri, Gyfarwyddwr Cyfathrebu News International, cyn Gohebydd gwleidyddol gyda'r BBC

Cynnwys

Cyflwyniad Y Cyhuddiadau Adnabod Ffasgwyr a Ffasgaeth Diffinio Ffasgaeth o Y Wladwriaeth o Trais o Arweinyddiaeth o Gwrth-Semitiaeth Cymru mewn Degawd o Ryfela Diwylliant Gwleidyddol Cymru Diweddglo: Achubiaeth ac Alltudiaeth Llyfryddiaeth Mynegai

Cyflwyno'r Awdur(on)

Richard Wyn Jones

Mae Richard Wyn Jones yn dysgu ym Mhrifysgol Caerdydd lle mae'n Athro yng Ngwleidyddiaeth Cymru ac yn Gyfarwyddwr Canolfan Llywodraethiant Cymru.

Darllen mwy

-
+

Gostyngiad Astudiaethau Canoloesol IMC Leeds

Mynnwch hyd at 50% o ostyngiad oddi ar ein cyhoeddiadau Astudiaethau Canoloesol! Yn syml iawn, pwyswch 'Gostyngiad' er mwyn pori drwy'r llyfrau niferus sy'n rhan o'r cynnig arbennig hwn.