Materialities in Anthropology and Archaeology

Mae Materialities in Anthropology and Archaeology yn cynnig ymchwiliad amserol i’r byd materol a lle pobloedd oddi mewn iddo. Gyda damcaniaethau traddodiadol materoliaeth yn canolbwyntio ar sut mae gwrthrychau’n siapio bywydau pobl, nod y gyfres hon ar y llaw arall (sydd wedi’i lleoli yn y Materoliaethau Newydd) yw dangos sut mae’r byd yn cynnwys cyfosodiadau o ddeunyddiau sy’n rhyngweithio, ac sydd felly’n dangos rôl gyfansoddol ac asiantaidd mater wrth ffurfio bydoedd materol.

Golygyddion y Gyfres: Luci Attala a Louise Steel, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Hoffech chi ysgrifennu ar gyfer y gyfres hon? Cysylltwch â Chris Richards, Cynorthwydd Comisiynu a Golygyddol GPC, gyda’ch cais, gan gynnwys crynodeb fer o’r gwaith arfaethedig: chris.richards@press.wales.ac.uk. I ddarllen mwy am y wybodaeth rydym ei angen wrth wneud cynnig am lyfr, gweler ein tudalen ‘Cyhoeddi gyda GPC’.