Wales and the French Revolution

Mae hon yn gyfres arloesol sy’n trafod amrywiol agweddau ar effaith y Chwyldro Ffrengig ar Gymru a’i diwylliant. Cyhoeddir ynddi ystod eang o ddeunydd Cymraeg am y tro cyntaf, o faledau a phamffledi i lythyron personol a cherddi, ysgrifau, cylchgronau, pregethau, caneuon a dychanau.

Golygyddion y Gyfres/Golygyddion Cyffredinol: Dr Mary-Ann Constantine a’r Athro Dafydd Johnston, y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd.

Hoffech chi ysgrifennu ar gyfer y gyfres hon? Cysylltwch â Llion Wigley, Golygydd Comisiynu – Iaith Gymraeg a Phynciau Cymreig yn GPC, gyda’ch cais, gan gynnwys crynodeb fer o’r gwaith arfaethedig: llion.wigley@press.wales.ac.uk. I ddarllen mwy am y wybodaeth rydym ei angen wrth wneud cynnig am lyfr, gweler ein tudalen ‘Cyhoeddi gyda GPC’.