French and Francophone Studies

Mae French and Francophone Studies yn amlygu patrymau ymchwil newidiol mewn astudiaethau Ffrengig a gwledydd Ffrangeg eu hiaith, yn ail-werthuso dulliau traddodiadol o gynrychioli hunaniaethau Ffrengig a gwledydd Ffrangeg eu hiaith, ac yn annog amrywiaeth o syniadau a safbwyntiau ar draws amrywiaeth eang o ddisgyblaethau. Mae’r pwyslais trwy gydol y gyfres ar y ffyrdd y mae cymunedau Ffrengig a Ffrangeg eu hiaith ledled y byd yn esblygu yn yr unfed ganrif ar hugain.

Golygyddion y Gyfres: Yr Athro Claire Gorrara, Prifysgol Caerdydd ac Athro Hanna Diamond, Prifysgol Caerdydd

Hoffech chi ysgrifennu ar gyfer y gyfres hon? Cysylltwch â Chris Richards, Cynorthwydd Comisiynu a Golygyddol GPC, gyda’ch cais, gan gynnwys crynodeb fer o’r gwaith arfaethedig: chris.richards@press.wales.ac.uk. I ddarllen mwy am y wybodaeth rydym ei angen wrth wneud cynnig am lyfr, gweler ein tudalen ‘Cyhoeddi gyda GPC’.