Rydym yn hynd o falch i gyhoeddi’r Bwrdd Ymghynghorol newydd ar gyfer Cylchgrawn Addysg Cymru. Ffurfir y Bwrdd Ymgynghorol o gynrychiolwyr allweddol ar hyd y sector addysg yng Nghymru, a byddant yn chwarae rhan bwysig mewn eirioli ar ran y Cylchgrawn yn ei gyfnod Mynediad Agored newydd, gan ymwneud yn agos â chyfeiriad y Cylchgrawn er mwyn hybu ei dyfiant a lledaenu ei gynulleidfa yng Nghymru ac yn rhyngwladol. Rydym yn ddiolchgar iawn am gefnogaeth yr aelodau canlynol o’r Bwrdd:

 • Sally Llewellyn, ERW
 • Ruth Thackray, GWE
 • Louise Muteham, Consortiwm Canolbarth y De
 • James Kent, Gwasanaeth Cyflawni Addysg
 • Jassa Scott, Estyn
 • Hayden Llewellyn, Cyngor y Gweithlu Addysg
 • Chris Lewis, Yr Academi Genedlaethol ar Gyfer Arweinyddiaeth Addysgol
 • Tom Anderson, Cymwysterau Cymru
 • Sally Power, WISERD
 • Rachel Bowen, Colegau Cymru
 • Alyson Thomas, Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru
 • Ioan Matthews, Coleg Cymraeg Cenedlaethol
 • Dr John Graystone
 • Dr Russell Grigg
 • Anne Keane
 • Yr Athro David Reynolds
 • Alwyn Ward, Partneriaeth AGA Aberystwyth
 • Jeremy Griffiths, CaBan
 • Anna Bryant, Partneriaeth Caerdydd
 • Sarah Stewart, Partneriaeth y Brifysgol Agored
 • Lisa Taylor, Prifysgol De Cymru
 • Helen Lewis, Partneriaeth Ysgolion Prifysgol Abertawe
 • Anna Brychan, Yr Athrofa

Mae Cylchgrawn Addysgu Cymru yn gyhoeddiad Mynediad Agored platinwm llawn, sy’n golygu ei fod ar gael i’w ddarllen yn rhad ac am ddim ledled y byd, heb unrhyw danysgrifiadau a heb ofyn i’r awduron wneud taliadau. Mae’r Cylchgrawn yn gwbl ddwyieithog, yn Gymraeg a Saesneg, gyda dau rifyn yn cael eu cyhoeddi yn flynyddol. Gellir darllen y rhifyn mwyaf diweddar trwy’r ddolen hon:  https://doi.org/10.16922/wje.22.2

-
+

SÊL GWANWYN

Manteisiwch ar 70% oddi ar dros 300 o'n llyfrau!