Mae cyrff cyllido addysg uwch y DU (CCAUC, Research England, Cyngor Cyllido’r Alban, ac Adran yr Economi, Gogledd Iwerddon) wedi gwneud penderfyniadau cychwynnol ynghylch cynllun lefel uchel y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) nesaf. Ceir manylion pellach ynglŷn â’r camau nesaf yn y ddogfen hon: 

https://www.hefcw.ac.uk/wp-content/uploads/2023/06/W23-13HE-Research-Excellence-Framework-2028-initial-decisions-and-issues-for-further-consultation-Cymraeg.pdf

Os oes gennych unrhyw gwestiynau fel awdur, cysylltwch â’ch Golygydd Comisiynu yn GPC.

-
+

Stondin Rithiol Cynhadledd IMC Leeds

Manteisiwch ar hyd at 50% oddi ar ein llyfrau astudiaethau canoloesol!