1-8    Eisteddfod Genedlaethol, Meifod

3-7    XVII Cyngres Hanes Economaidd y Byd, Canolfan Gynadledda Ryngwladol Kyoto, Japan

27-28    ECREA Cynhadledd Cyfathrebu Gwleidyddol 2015 ‘Newid cyfathrebu gwleidyddol, newid Ewrop?’, Prifysgol De Denmarc

27-29    Cynhadledd y Gymdeithas Brydeinig ar gyfer Astudiaethau Fictoraidd: Oes(au) Fictoraidd, Prifysgol y Drindod Leeds