11    ‘Contest and Collaboration’: Cynhadledd ar y Mers, Prifysgol Caer

13–15    Cynhadledd Cymdeithas HisbanegPrydain Fawr ac Iwerddon (AHGBI), Prifysgol Caerwysg

13–16    Cynhadledd Cymdeithas Anthropolegwyr Cymdeithasol, Prifysgol Caerwysg

14–16    Ffair Lyfrau Llundain, Kensington Olympia

16    Stefano Tura yn sgwrsio gyda Giuliana Pieri – Sefydliad Diwylliannol Eidalaidd, Caeredin

16    Darlith yr Arglwydd Morgan, Coleg y Drindod, Dulyn

17–18    Cymdeithas Astudiaethau America Ladin (SLAS), Prifysgol Aberdeen

18    Ailasesu Seisnigo yng Nghymru, 1536–1868, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth

18    ‘Daughter of Fangdom’: Cynhadledd ar Ferched a Fampir y Teledu, Prifysgol Roehampton

26    Cymdeithas Astudiaethau Enwau ym Mhrydain ac Iwerddon, Prifysgol Dwyrain Lloegr (UEA), Norwich

27-30    Cynhadledd Gwerthiant Chicago, Gwasg Prifysgol Chicago

30    Daniel Williams, ‘Un Genedl! Pa Genedl?  Cymhathu Cymru, o Shakespeare i Miliband’, darlith lansiad Wales Unchained, Prifysgol Abertawe

-
+

Stondin Rithiol Cynhadledd IMC Leeds

Manteisiwch ar hyd at 50% oddi ar ein llyfrau astudiaethau canoloesol!