2 Cynhadledd Wyddelig Canoloeswyr, Y Gegin Vintage, Dulyn

2-5 Cynhadledd Flynyddol y Gymdeithas Brydeinig ar gyfer Hanes Gwyddoniaeth, Prifysgol Abertawe

3-4 Cynhadledd Cymdeithas Haneswyr Busnes, Prifysgol Exeter

6-9 Cyngres Ryngwladol Ganoloesol, Prifysgol Leeds

9-10 Colocwiwm Canoloesol ac Oes Aur (Astudiaethau Sbaenaidd), Prifysgol Northumbria

10-11 47fed Cynhadledd Flynyddol Cymdeithas Ymchwil Cylchgronau Fictorianaidd, Prifysgol Ghent, Gwlad Belg

10-11 Cynhadledd ddwyflynyddol Chaucer Llundain: Gwyddoniaeth, Hudoliaeth a Thechnoleg, Sefydliad Astudiaethau Saesneg, Tŷ Senedd, Prifysgol Llundain

11 ymlaen Yr Arglwydd Morgan yn mynychu Ysgol Haf Prifysgol Rhydychen, Tŷ Rewley, Rhydychen

13-17 Cyngres Ryngwladol Astudiaethau Celtaidd XV, Prifysgol Glasgow

16-19 14eg Cynhadledd Ryngwladol y Gymdeithas Brydeinig ar gyfer Astudiaethau Rhamantaidd: Argraffnodau Rhamantaidd, Prifysgol Caerdydd

22-24 Cynhadledd Cymdeithas Llundain Lenyddol: ‘London in Love’ Sefydliad Astudiaethau Saesneg, Prifysgol Llundain

28-30 Cynhadledd Cymdeithas Hanes Eglwysig: ‘Translating Christianity’, Prifysgol Efrog

28-1 Cynhadledd y Gymdeithas Gothig Ryngwladol: ‘Gothic Migrations’, Prifysgol Simon Fraser, Vancouver, BC