Bydd Gwasg Prifysgol Cymru yn cymryd rhan yn y digwyddiadau a chynadleddau isod yn ystod mis Gorffennaf:

1-3    Cynhadledd Canoloeswyr Iwerddon, Coleg y Brifysgol Dulyn

6-11    Cymdeithas Athroniaeth Awstralasia, Prifysgol Genedlaethol Awstralia

7-10    Cyngres Ganoloesol Ryngwladol, Leeds

10-13    22ain Cynhadledd Cymdeithas Gogledd America ar gyfer Astudio Rhamantiaeth

11-13    Sesiwn ar y Cyd o’r Gymdeithas Aristotlean a Chymdeithas y Meddwl, Prifysgol Caergrawnt

14-26    Ysgol Haf mewn Iaith a Llenyddiaeth Wyddeleg Ganoloesol a Modern, Sefydliad Uwchefrydiau Dulyn

21    Cyngres Arthuraidd, Bucharest

23-25    Cymdeithas Gogledd America er Astudio Diwylliant a Hanes Cymru (NAASWCH)

-
+

SÊL SYDYN

Manteisiwch ar 50% o ostyngiad ar nifer o'n llyfrau tan y 21ain o Fawrth!