Dathlodd Canolfan y Llywodraethiant Cymru a Phrifysgol Agored Cymru Galan Mai trwy gynnal sgwrs â’r Arglwydd Heseltine ym Mae Caerdydd.  Aeth y Wasg i’r digwyddiad er mwyn cefnogi ein hawduron gyda stondin o lyfrau gwleidyddol ac er mwyn clywed y dyn enwog – a bachgen Abertawe! – o lygad y ffynnon. Roedd y sgwrs rhwng yr Arglwydd Heseltine a Rob Humphreys yn llawn mewnwelediadau o yrfa amrywiol y gwleidydd. Trwy ateb cwestiynau’r gynulleidfa yn onest, a thrwy adrodd rhai straeon digrif tu hwnt, cyflwynodd yr Arglwydd Heseltine ddarlun diddorol a chyfareddol o brosesau’r coridorau grym yn ystod cyfnod Thatcher a heddiw.

Rhoesid digon i …

-
+

SÊL SYDYN

Manteisiwch ar 50% o ostyngiad ar nifer o'n llyfrau tan y 21ain o Fawrth!