Religion and Culture in the Middle Ages

Mae Religion and Culture in the Middle Ages yn archwilio’r cysylltiad rhwng crefydd a diwylliant yr Oesoedd Canol trwy ganolbwyntio ar astudiaethau sy’n mynd i’r afael â gwaith a wnaeth gyfraniad arwyddocaol at lywio’r diwylliant canoloesol, ond gan edrych hefyd ar waith sydd wedi derbyn fawr ddim sylw gan ysgolheigion yr oesoedd canol hyd yn hyn. Mae’r gyfres yn annog ymdriniaeth ryngddisgyblaethol ac yn ymchwilio i’r Oesoedd Canol yn Ewrop rhwng oddeutu 500 a 1500, gan adlewyrchu amrywiaeth y cyfnod diwylliannol hwn trwy archwilio amrywiaeth eang o themâu megis diwinyddiaeth, hanes, athroniaeth a llenyddiaeth.

Golygyddion y Gyfres: Yr Athro Diane Watt, Prifysgol Surrey, a’r Athro Denis Renevey, Prifysgol Lausanne.

Hoffech chi ysgrifennu ar gyfer y gyfres hon? Cysylltwch â Chris Richards, Cynorthwydd Comisiynu a Golygyddol GPC, gyda’ch cais, gan gynnwys crynodeb fer o’r gwaith arfaethedig: chris.richards@press.wales.ac.uk. I ddarllen mwy am y wybodaeth rydym ei angen wrth wneud cynnig am lyfr, gweler ein tudalen ‘Cyhoeddi gyda GPC’.

-
+

Stondin Rithiol Cynhadledd IMC Leeds

Manteisiwch ar hyd at 50% oddi ar ein llyfrau astudiaethau canoloesol!