Gothic Literary Studies

Mae Gothic Literary Studies wedi ymrwymo i gyhoeddi ysgolheictod arloesol ar lenyddiaeth a ffilm Gothig, ac i hybu dulliau heriol ac arloesol o drafod y Gothig gan gwestiynu traddodiad neu uniongrededd beirniadol tybiedig ffurf sy’n cyflawni swyddogaeth bwysig o ran deall hanesion llenyddol, deallusol a diwylliannol. Rhoddir sylw yng nghyfrolau’r gyfres i’r datblygiadau diweddaraf mewn theori feirniadol, ac maent yn archwilio sut mae materion fel rhyw, crefydd, cenedl a rhywioldeb wedi llywio ein safbwynt o’r traddodiad Gothig.

Golygyddion y Gyfres: Professor Andrew Smith, Prifysgol Sheffield a’r Athro Benjamin F. Fisher, Prifysgol Mississippi.

Hoffech chi ysgrifennu ar gyfer y gyfres hon? Cysylltwch â Chris Richards, Cynorthwydd Comisiynu a Golygyddol GPC, gyda’ch cais, gan gynnwys crynodeb fer o’r gwaith arfaethedig: chris.richards@press.wales.ac.uk. I ddarllen mwy am y wybodaeth rydym ei angen wrth wneud cynnig am lyfr, gweler ein tudalen ‘Cyhoeddi gyda GPC’.