Political Philosophy Now

Mae Political Philosophy Now yn archwilio damcaniaethau cyfoes a hanesyddol ym maes athroniaeth wleidyddol er mwyn ystyried pa mor berthnasol ydynt i drafodaethau cyfredol ynglŷn ag amrywiaeth o bynciau a safbwyntiau o draddodiadau amrywiol, sy’n cynnwys trafodaethau ar athroniaeth wleidyddol yn Ewrop a’r Byd Newydd.

Golygydd y Gyfres: Yr Athro Howard Williams, Prifysgol Aberystwyth.

Hoffech chi ysgrifennu ar gyfer y gyfres hon? Cysylltwch â Chris Richards, Cynorthwydd Comisiynu a Golygyddol GPC, gyda’ch cais, gan gynnwys crynodeb fer o’r gwaith arfaethedig: chris.richards@press.wales.ac.uk. I ddarllen mwy am y wybodaeth rydym ei angen wrth wneud cynnig am lyfr, gweler ein tudalen ‘Cyhoeddi gyda GPC’.