Writing Wales in English

Cyfres yw hon o ymdriniaethau beirniadol ar lenyddiaeth Saesneg o Gymru, sy’n amlinellu ei chyfoeth ynghyd â natur y lleisiau amrywiol sy’n codi o’r corff helaeth hwn o waith.

Golygyddion y Gyfres: Yr Athro Daniel G. Williams a Dr Kirsti Bohata, Prifysgol Abertawe.

Hoffech chi ysgrifennu ar gyfer y gyfres hon? Cysylltwch â Chris Richards, Cynorthwydd Comisiynu a Golygyddol GPC, gyda’ch cais, gan gynnwys crynodeb fer o’r gwaith arfaethedig: chris.richards@press.wales.ac.uk. I ddarllen mwy am y wybodaeth rydym ei angen wrth wneud cynnig am lyfr, gweler ein tudalen ‘Cyhoeddi gyda GPC’.