Y Meddwl a'r Dychymyg Cymreig

Mae’r gyfres hon yn archwilio’r themâu mewn llenyddiaeth Gymraeg ac yn ymdrin â’r tirlun diwylliannol Cymreig ar hyd yr oesoedd, gan ddadansoddi natur y meddwl a’r dychymyg Cymreig mewn gwahanol gyd-destunau.

Golygydd y gyfres: Gerwyn Wiliams

Hoffech chi ysgrifennu ar gyfer y gyfres hon? Cysylltwch â Llion Wigley, Golygydd Comisiynu – Iaith Gymraeg a Phynciau Cymreig yn GPC, gyda’ch cais, gan gynnwys crynodeb fer o’r gwaith arfaethedig: llion.wigley@press.wales.ac.uk. I ddarllen mwy am y wybodaeth rydym ei angen wrth wneud cynnig am lyfr, gweler ein tudalen ‘Cyhoeddi gyda GPC’.

-
+

Manteisiwch ar 50% o ostyngiad ar nifer o'n llyfrau tan 29 Chwefror!